โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 2


1 งานวางท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำบางปะกง-สระสี่เหลี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค  บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
  สาขาพนัสนิคม – ชลบุรี  จ.ชลบุรี จำกัด
     
2 งานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จำกัด
     
3 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ไว – วา
     
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
  (งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่โจ้ พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติม)  จำกัด
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
     
5 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด บริษัท มหาธนุ จำกัด
  อำเภอแม่สอด – แม่ระมาด จังหวัดตาก  
     
6 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี บริษัท ไฮโดรเท็ค
  จังหวัดสิงห์บุรี – ลพบุรี จำกัด (มหาชน)
     
7 โครงการก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และวางท่อส่งน้ำดิบ บริษัท นิธิณัฐกร
  300 ลบ.ม./ชม. และวางท่อส่งน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  จังหวัดระนอง  
8 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำดิบ (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท สหคิม
  สาขาระนอง จังหวัดระนอง มอเตอร์ จำกัด
     
9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 จำกัด
  (วางท่อจากสุราษฎร์ธานี – อำเภอดอนสัก)  
     
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำกัด
     
11 งานก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาค ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไทยเจริญฉวาง
     
12 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2558 การประปาส่วนภุมิภาค บริษัท เอส.วี.
  สาขาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
    เออริเกชั่น จำกัด
     
13 งานก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท เทคโนไลน์
  สาขาชัยบาดาล (ลำสนธิ) จังหวัดลพบุรี คอเปอร์เรชั่น จำกัด
     
14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค
  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2  สหการ
  (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอ ดอนสัก – ลอดทะเล – เกาะสมุย)  
     
15 งานก่อสร้างวางท่อจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล – สถานีผลิตน้ำมาบยางพร บริษัท บ้านค่าย
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คอนกรีตผลิตภัณฑ์ จำกัด
     
16 โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอำเภอเก้าเลี้ยว – นครสวรรค์ บริษัท ภมร ก่อสร้าง
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำกัด
     
17 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2558 บริษัท บี.เอส แอนด์
  (เพิ่มเติม) ต.สำโรงชัย ต.มะเกลือหวาน เทศบาล ต.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ บี.เอส พัทยา จำกัด
  (กปภ.สาขาท่าตะโก)  
     
18 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (บ่อไร่) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  อำเภอเมือง-แหลมงอบ-บ่อไร่ จังหวัดตราด บุญชอบการประปา
     
19 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  (ยางตลาด)(กมลาไสย) อำเภอเมือง-ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง
     
20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร บริษัท ไว-วา จำกัด
  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
     
21 งานก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และวางท่อขยายเขต บริษัท นิธิณัฐกร
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
     
22 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด บริษัท มหาธนุ จำกัด
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ 2)  
     
23 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำกัด
     
24 โครงการก่อสร้าง Mobile plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และวงท่อขยายเขต กิจการค้าร่วม
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จังหวัดตาก นวรรณ – ล็อกซเล่ย์
     
25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ – ท่าเรือ บริษัท สยามสตีลเวอร์ค
  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี – อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
     
26 โครงการวางท่อจ่ายน้ำขนาด 800 มม. บริเวณคลอง 3 – ถนนลำลูกกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เปรมศรี 2000