โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 1

มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 12 โครงการ — Update ก.ค. 62 —

1.งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

2.งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

3.งานก่อสร้างท่อส่งน้ำจากแยกมาลัยแมนถึงสถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี อ.เมือง จ.นครปฐม

4.งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี-ท่ามะกา อ.เมือง-ท่ามะกา-ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

5.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค อ.หนองแค-วิหารแดง-เมือง จ.สระบุรี

6.โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน้ำโพธารามถึงสถานีจ่ายน้ำโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

7.งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี (อบต.หนองกี่) จ.ปราจีนบุรี

8.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – อ.บางละมุงอ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และ ระบบท่อส่ง-จ่าย (ชุดที่ 1)

10.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และ ระบบท่อส่ง-จ่าย

11.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเขาไม้แก้ว และระบบท่อส่ง-จ่าย

12.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ระยะที่ 2)