โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 3

มีงานในความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 12 โครงการ — Update ก.ค.62 —

 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง-สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 1
 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย(วาปีปทุม) อำเภอสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย-วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ – บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 6. โครงการวางท่อเสริมแรงดันในระบบท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) คลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง ปทุมธานี งานก่อสร้าง สถานีจ่ายน้ำคลอง 5 งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบึงคำพร้อย งานวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณคลองแอล (คลอง 3) อำเภอคลองหลวง และงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณคลอง 13 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 7. งานจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ถนนลพบุรีราเมศวร์ จากคลอง ร.1 ถึง กม.5+650 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 8. งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ GRP จากสถานีผลิตน้ำคลอง 13 ถึง วัดพิชิตปิตธารามตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อำเภอเมือง – อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 10. งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ)
 11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง-สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2
 12. งานจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำขนาด 800มม. บริเวณคลอง 12 – คลอง 8 (ถนนรังสิต – นครนายก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี