โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 3

มีงานในความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 8 โครงการ

  1. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ- (บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม-บางคล้าง-(แปลงยาว)-(คลองนา)- (เทพราช)(รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  4. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานี จ่ายน้ำวังน้อยและระบบท่อส่ง-จ่าย
  5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  6. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท – หันคา ( ระยะที่ 1 ) อำเภอเมืองชัยนาท - หันคา - เนินขาม
  7. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีพระนครศรีอยุธยา 2 และระบบท่อส่ง-จ่ายผลิตน้ำ
  8. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ- (อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ-อุมุมพรพิสัย-ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  9. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว-(บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  10. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตะคาม)-ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


ติดต่อธุรการ กคส.3
โทร. 0 2551 8038
โทรสาร 0 2551 8681


Line Openchat

 
กรณีส่งเอกสารกับธุรการที่หน้าห้อง

แบบฟอร์มส่งเอกสาร


ติดตามเอกสาร