โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 3

มีงานในความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 13 โครงการ

  1. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
  2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อำเภอเมือง - อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
  3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ- (บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง- สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2
  5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม-บางคล้าง-(แปลงยาว)-(คลองนา)- (เทพราช)(รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  6. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานี จ่ายน้ำวังน้อยและระบบท่อส่ง-จ่าย
  7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  8. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท – หันคา ( ระยะที่ 1 ) อำเภอเมืองชัยนาท - หันคา - เนินขาม