โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 3

มีงานในความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 13 โครงการ

 1. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อำเภอเมือง - อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 4. งานจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ถนนลพบุรีราเมศวร์ จากคลอง ร.1 ถึง กม.5+650 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง- สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 1
 6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ- (บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 7. งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ GRP จาก สถานีผลิตน้ำคลอง 13 ถึง วัดพิชิตปิตธาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 8. งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขา รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ)
 9. งานจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำขนาด 800มม. บริเวณคลอง 12 - คลอง 8 (ถนนรังสิต - นครนายก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ธัญบุรี
 10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย(วาปีปทุม) อำเภอสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย-วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 11. โครงการวางท่อเสริมแรงดันในระบบ ท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) คลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง ปทุมธานี งานก่อสร้าง สถานีจ่ายน้ำคลอง 5 งานก่อสร้างสถานี จ่ายน้ำบึงคำพร้อย งานวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณคลองแอล (คลอง 3) อำเภอคลองหลวง และงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณคลอง 13 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง- สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2
 13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม-บางคล้าง-(แปลงยาว)-(คลองนา)- (เทพราช)(รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา