ผอ.ฝคส. นำทีมพนักงานสังกัด ฝคส. สักการะเจ้าแม่คงคา และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ศาลท่านเวสวุวรรณเทพ ศาลตายาย วันประชุมสิ้นปีงบประมาณ 2559

วันประชุมสิ้นปีงบประมาณ 2559 ของ ฝคส.
ช่วงเช้าสักการะ สักการะเจ้าแม่คงคา และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ศาลท่านเวสวุวรรณเทพ ศาลตายาย  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนไปทำบุญที่วัดหลักสี่183236 183237 183238 183239 183240