สต๊อกท่อฯ ประจำเดือนเมษายน 2560

สต๊อกรวมบริษัทผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่องานสัญญางานไม่เกิน 120 วัน

บริษัทผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อ HDPE (คลิ๊กขยาย)
บริษัท ไทยวินิเทค จำกัด (คลิ๊กขยาย)
บริษัท ไทย-เอเซีย พี อีไพ้พ์ จำกัด (คลิ๊กขยาย)


[collapse]
บริษัท พีบีไพพ์ ( ไทยแลนด์) จำกัด (คลิ๊กขยาย)

[collapse]
บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพพ์ จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สตีอกท่อ 1

[collapse]
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด ( มหาชน) (คลิ๊กขยาย)
บริษัท เอส อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1
สต๊อกท่อ 2

[collapse]
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ1

[collapse]
[collapse]
บริษัทผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อ  PB (คลิ๊กขยาย)

ยังไม่มีรายการ

[collapse]
บริษัทผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อ  PVC (คลิ๊กขยาย)

ยังไม่มีรายการ

[collapse]
บริษัทผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์เหล็กเหนียว (คลิ๊กขยาย)
บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1

สต๊อกท่อ 2

สต๊อกท่อ 3

สต๊อกท่อ 4

สต๊อกท่อ 5

สต๊อกท่อ 6

[collapse]
บริษัท ชวรักษ์ จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1

[collapse]
บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1

[collapse]
บริษัท พี เอส แอนด์ พี จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1

[collapse]
บริษัท มิตรสตีล จำกัด (คลิ๊กขยาย)

ยังไม่มีรายการ

[collapse]
[collapse]
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม (คลิ๊กขยาย)
บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 4

สต๊อกท่อ 1

สต๊อกท่อ 2

สต๊อกท่อ 3

[collapse]
บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1 สต๊อกท่อ 2 สต๊อกท่อ 3 สต๊อกท่อ 4 สต๊อกท่อ 5

[collapse]
[collapse]
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เหล็กหล่อเทา (คลิ๊กขยาย)
บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1 สต๊อกท่อ 2 สต๊อกท่อ 3 สต๊อกท่อ 4 สต๊อกท่อ 5 สต๊อกท่อ 6 สต๊อกท่อ 7 สต๊อกท่อ 8 สต๊อกท่อ 9 สต๊อกท่อ 10 สต๊อกท่อ 11 สต๊อกท่อ 12 สต๊อกท่อ 13 สต๊อกท่อ 14 สต๊อกท่อ 15 สต๊อกท่อ 16 สต๊อกท่อ 17 สต๊อกท่อ 18 สต๊อกท่อ 19 สต๊อกท่อ 20 สต๊อกท่อ 21 สต๊อกท่อ 22 สต๊อกท่อ 23 สต๊อกท่อ 24 สต๊อกท่อ 25 สต๊อกท่อ 26 สต๊อกท่อ 27 สต๊อกท่อ 28 สต๊อกท่อ 29 สต๊อกท่อ 30 สต๊อกท่อ 31 สต๊อกท่อ 32 สต๊อกท่อ 33 สต๊อกท่อ 34 สต๊อกท่อ 35 สต๊อกท่อ 36 สต๊อกท่อ 37 สต๊อกท่อ 38 สต๊อกท่อ 39

[collapse]
บริษัท ชัยพรการประปา จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1

สต๊อกท่อ 2

สต๊อกท่อ 3

[collapse]
บริษัท ชัยศรีนวกิจ จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1 สต๊อกท่อ 2 สต๊อกท่อ 3 สต๊อกท่อ 4 สต๊อกท่อ 5 สต๊อกท่อ 6 สต๊อกท่อ 7

[collapse]
บริษัท ทีวีซี การช่าง จำกัด (คลิ๊กขยาย)

http://construction.pwa.co.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/wordpress_2017-04-25_08-39-49.pdf

[collapse]
บริษัท พวพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1 สต๊อกท่อ 2

[collapse]
บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1 สต๊อกท่อ 2 สต๊อกท่อ 3 สต๊อกท่อ 4 สต๊อกท่อ 5 สต๊อกท่อ 6 สต๊อกท่อ 7 สต๊อกท่อ 8 สต๊อกท่อ 9 สต๊อกท่อ 10 สต๊อกท่อ 11 สต๊อกท่อ 12 สต๊อกท่อ 13 สต๊อกท่อ 14 สต๊อกท่อ 15 สต๊อกท่อ 16 สต๊อกท่อ 17 สต๊อกท่อ 18

[collapse]
บริษัท เอสพี เมตัลเวอร์ค จำกัด (คลิ๊กขยาย)

สต๊อกท่อ 1 สต๊อกท่อ 2 สต๊อกท่อ 3 สต๊อกท่อ 4 สต๊อกท่อ 5 สต๊อกท่อ 6 สต๊อกท่อ 7 สต๊อกท่อ 8 สต๊อกท่อ 9 สต๊อกท่อ 10 สต๊อกท่อ 11 สต๊อกท่อ 12 สต๊อกท่อ 13 สต๊อกท่อ 14 สต๊อกท่อ 15 สต๊อกท่อ 16 สต๊อกท่อ 17 สต๊อกท่อ 18 สต๊อกท่อ 19 สต๊อกท่อ 20 สต๊อกท่อ 21 สต๊อกท่อ 22 สต๊อกท่อ 23 สต๊อกท่อ 24

[collapse]
[collapse]