เทคโนโลยีการวางท่อประปาโดยไม่ต้องขุด (Trenchless technology)

ตัวแทนสายงาน รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ได้เข้ารับฟังการนำเสนอทางวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการวางท่อโดยไม่ต้องชุด (trenchless technology) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เซ็ค ทีเอสอี อินเตอร์เนชันเนล จำกัด เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2562

โดยการเสนอความรู้และเครื่องมือต่างๆ ได้แก่

  1. Microtunnelling – Pipe Jacking
  2. Horizontal Directional Drilling
  3. Pipe Bursting system
  4. Foeck Ploughing Tecnology

เอกสารและวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

http://construction.pwa.co.th/Trenchless/