วีดีโอ นำเสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามฯ