วีดีโอ นำเสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามฯ

โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง