กำหนดการฝึกอบรม เรื่องการควบคุมงานเจาะสำรวจชั้นดิน งานขุดถม งานก่อสร้างคันสระและงานถนนฯ